Vicdani Ret Nedir? Nedenleri ve İnsan Hakları

Vicdani ret, insanın etik tercihleri, dini inancı veya politik görüşleri sebebiyle askere gitmeyi ret etmesidir. Vicdani yada dini gerekçeler doğrultusunda askerlik yapmamak vicdan özgürlüğü olarak görünen bir hak olduğu ifade ediliyor.

♥ Selam İsmim Aysel , 26 Yaşındayım Sohbet etmek istiyorum Arayın Konuşalım. Her Türlü Sohbete Varım Tıkla Ara Beni.! ♥.  003225889363

Vicdani Ret Nedir?

Vicdani Ret Nedir?

Vicdani ret, bir ülkenin vatandaşı olan kişilerin, kendilerine dayatılan askerlik hizmetine, vicdani yada dini inançları sebebiyle itiraz etmeleridir. Bu kavram, değişik toplumlar ve değişik dönemlerde değişik şekillerde ortaya çıkmıştır. Fakat ortak bir nokta, kişilerin vicdani yada dini inançlarına dayanan bir itirazın söz mevzusu olduğudur.

Vicdani ret hakkı, insan hakları bağlamında mühim bir yere sahiptir. Pek çok ülkede, insanlar askerlik yapmaktan kaçınma hakkına sahiptirler. Bu hak, bilhassa sulh vaktinde, askeri hizmetin mecburi olmadığı durumlarda geçerlidir. Fakat, cenk vaktinde çoğu zaman bu hak kısıtlanabilmektedir.

Vicdani ret hakkı, kişilerin kendi vicdanlarının sesini dinlemelerine ve kendilerine dayatılan bir göreve karşı çıkmalarına imkan tanır. Kişilerin vicdani ret hakkını kullanmaları, hükümetlerin zorla askerlik halletmeye çalışmaları durumunda dahi, hükümetin askeri hizmeti zorla kabul ettirmesine karşı bir engel oluşturur. Ek olarak, vicdani ret hakkı, kişilerin kendilerini ifade etme özgürlüğüne de katkı sağlar.

Vicdani Ret Sebepleri

Vicdani Ret

Vicdani ret, bir insanın askerlik hizmetine katılmayı reddetmesi ve bu kararını vicdani yada dini sebeplerle açıklamasıdır. Bu sebepler çoğu zaman, harbe, askeri işlemlere yada silahlı çatışmalara karşı bir tavır yada sertlik bulundurmayan barışçıl çözümlerle ilgili inançlarla alakalıdır. Vicdani ret sebepleri, insanın inançlarına ve yaşamış olduğu toplumun değerlerine bakılırsa değişebilir.

  • Dini inançlar, vicdani ret sebeplerinin en bilinen olanlarından birisidir.
  • Birtakım dinlerde, askerlik hizmetine dahil olmak, öldürmenin bir biçimi olarak kabul edilir ve bundan dolayı vicdani retçiler, dini inançları gereği bu hizmete katılmayı reddederler.
  • Hıristiyanlıkta, “barışçıl amaçlı çözümler” prensibi savunulur ve bundan dolayı Hıristiyanlar, askerlik hizmetine katılmayı vicdani bir halde reddedebilirler.
  • Harp karşıtlığı, şiddetin her türlüsüne karşı olma.
  • İnsan hakları ve demokrasi savunuculuğu, toplumsal hizmete katkıda bulunma.
  • Aileyle ilgili sorumluluklar yada eğitim hedefleri.
  • Kişilerin inançlarına, değerlerine ve yaşadıkları toplumun öncelikleri.

Vicdani Ret ve İnsan Hakları

Vicdani Ret

Vicdani ret, temel insan haklarından önde gelen fikir, vicdan ve din özgürlüğünü korur. İnsan hakları evrensel bir kavramdır ve vicdani ret hakkı da bu kavramın bir parçasıdır. Bu hak, kişilerin kendi inançlarına, değerlerine ve vicdanlarına saygı duyulmasını gerektirir.

Vicdani ret hakkı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde (1948) tanınan bir hak olarak yer almıştır. Bu bildiri, “her insanın, fikir, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahip olduğunu” belirtmektedir. Bu hak, herhangi bir din yada inanç sistemiyle sınırı olan değildir ve her insanın bu hakka sahip olması gerektiği vurgulanmaktadır.

Birleşmiş Milletler, vicdani ret hakkının korunması için pek çok karar almıştır. 1966 tarihindeki Internasyonal İnsan Hakları Sözleşmesi, vicdani ret hakkının tanınmasını ve korunmasını içermektedir. Sözleşme, her insanın askerlik hizmetine katılmaya zorlanamayacağını belirtmektedir. Ek olarak, vicdani retçilerin alternatif hizmet seçeneklerine erişimi olması gerektiği söylenmektedir.

Vicdani ret hakkının korunması, demokratik bir toplumun işaretidir. Demokratik bir cemiyet, değişik inanç ve düşüncelere saygı gösterir ve kişilerin kendi vicdanlarına bakılırsa hareket etmelerine izin verir. Vicdani ret hakkı, toplumsal çatışmaları engellemeye destek olabilir ve insan haklarına saygı duyulduğu bir toplumda sulh ve huzurun korunmasına destek olabilir.

Vicdani Ret ve Bireysel Değerler

Vicdani Ret

Bireysel değerler, bir insanoğlunun dünya görüşüne, inanç sistemine ve hayat tarzına yön verir. Bunlar, insanların hayatları süresince edindikleri tecrübeler, kültürler, ailelerinden aldıkları miras ve bireysel özelliklerden doğar. Bireysel değerler, bir insanoğlunun davranışlarını, kararlarını ve vicdanını etkisinde bırakır.

İnsanın kendi vicdanına bakılırsa hareket etmesine müsaade eden bir haktır. Bireysel değerler de, bir insanoğlunun vicdanını şekillendirir. Dolayısı ile, bir insanın vicdani ret sonucu alması, bireysel değerlerle yakından ilişkilidir. Bireysel değerleri olan bir insan, kendi inançlarına, değerlerine ve vicdanına bakılırsa karar vermek isteyecektir. Bundan dolayı, bir insanoğlunun vicdani ret sonucu, bireysel değerlerinin bir yansımasıdır.

Vicdani ret, bir insanoğlunun kendisi ile barışık olması için {önemlidir}. Vicdanının sesine kulak veren bir insan, kendisine daha güvenilir ve dürüst olacaktır. Bireysel değerleriyle uyumlu bir halde hareket eden bir insan, özgüvenli ve kuvvetli bir kişiliğe sahip olur. Bununla beraber, vicdani ret sonucu alan bir insan, kendisini toplumun baskısından kurtarmış olur ve özgürlüğüne saygı duyulduğunu hisseder.

Fakat, vicdani ret sonucu almak basit değildir. Bu karar, insanın kendisine ve topluma karşı sorumlulukları içinde bir denge oluşturmayı gerektirir. Vicdani ret sonucu, insanın kendi inançlarına, değerlerine ve vicdanına bakılırsa hareket etme hakkına sahip olduğunu belirtir. Fakat, bu karar, başkalarının haklarına ve toplumun gereksinimlerine saygı göstermeyi de gerektirir.

Vicdani ret hakkı nereden gelmektedir?

Vicdani ret hakkı, insan hakları evrensel beyannamesinde yer edinen fikir, vicdan ve din özgürlüğü hakkının bir parçasıdır. Bu hak, insanın kendi vicdanına yeterli olarak hareket etme hakkını güvence altına alır.

Kimler vicdani ret hakkına sahip olabilir?

Vicdani ret hakkı, her insanın sahip olduğu bir hak olarak kabul edilir. Fakat, birtakım ülkelerde askerlik hizmeti mecburi olabilir ve bundan dolayı vicdani ret hakkı yasal olarak tanınmayabilir.

Vicdani ret sonucu almak basit mıdır?

Hayır, vicdani ret sonucu almak basit değildir. Bu karar, insanın kendisine ve topluma karşı sorumlulukları içinde bir denge oluşturmayı gerektirir. Vicdani ret sonucu, insanın kendi inançlarına, değerlerine ve vicdanına bakılırsa hareket etme hakkına sahip olduğunu belirtir. Fakat, bu karar, başkalarının haklarına ve toplumun gereksinimlerine saygı göstermeyi de gerektirir.

Vicdani ret sonucu ne kadar sürede alınabilir?

Vicdani ret sonucu, bir insanın kendi vicdanına yeterli olarak hareket etme hakkını kullanımı anında alınabilir. Fakat, insanın bu kararını resmi olarak beyan etmek için birtakım formaliteleri yerine getirmesi gerekebilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*