Varlık Felsefesi | Temel Kavramları ve Soruları

Varlık felsefesi ile ilgili geniş kapsamlı bir yazı hazırladık. Bu içeriğimizde varlık felsefesinin tanımını, temel kavramlarını ve metafizikle olan ilişkisi hakkında detayları bulabilirsiniz.

♥ Selam İsmim Aysel , 26 Yaşındayım Sohbet etmek istiyorum Arayın Konuşalım. Her Türlü Sohbete Varım Tıkla Ara Beni.! ♥.  003225889363

Varlık Felsefesi Nedir?

Varlık Felsefesi

Varlık felsefesi, varlığın doğasını, özelliklerini, sınıflandırmasını ve ilişkilerini inceleyen bir felsefe dalıdır. Bu disiplin, her şeyin var olma biçimlerini araştırarak, varlığı açıklamaya ve anlamlandırmaya çalışır. Varlık felsefesi, varlığın kapsamını, sınırlarını, kökenini, evrimini ve nihai amacını tartışır.

Eski Yunan’da “varlık” veya “var olma” anlamlarına gelen on, ontos ile “söz”, “us”, “konuşma”, “data” benzeri anlamlara gelen logos sözcüğünün birleştirilmesi ile oluşturulmuş, sözcük anlamı varlık bilgisi veya varlıkbilim manasına gelen felsefe dalıdır.

En genel anlamıyla varoluşun doğası ile son olarak anlamdaki gerçekliğin varlıksal yapısını soruşturan, metafiziğin de bir alt dalı olarak görülen varlık bilimi veya varlık felsefesidir. 

Varlık Felsefesi Temel Kavramları

Varlık Felsefesi

Bu felsefe branşında kullanılan temel kavramlar, varlığı açıklamaya destek verir. Bu kavramlar, çoğu zaman birbirleriyle bağlantılıdır ve bir kavramın anlamını idrak etmek için öteki kavramların da anlaşılması gerekmektedir. İşte, varlık felsefesi için temel kavramlar:

Varlık

Varlık, mevcud her şeyi ifade eder. Bu kavram, dünya üstündeki her şeyi kapsar: nesneler, vakalar, fikirler, düşünceler, insanoğlu vb.

Öz

Öz, bir varlığın niteliklerini, özelliklerini ve özgüllüklerini ifade eder. Öz, bir varlığı daha farklı varlıklardan ayıran değişik özelliklerdir. Mesela, bir çiçeğin özelliği, renk, koku, şekil vb. olabilir.

Varlık Türleri

Varlık felsefesi, varlıkları değişik türlere ayırmaya çalışır. Bu kavram, mesela madde, ruh, zihin, doğaüstü varlıklar, soyut varlıklar, nesneler vb. benzeri kategorilere ayrılabilir.

Madde

Madde, fizyolojik dünya ve nesnelerin malzemesidir. Madde, kütle, hacim, yoğunluk vb. özelliklere sahiptir.

Biçim

Biçim, bir nesnenin şeklini, biçimini, yapısını ve düzenini ifade eder. Mesela, bir heykelin şekli, bir insanoğlunun şekli vb.

Varlık ve Süre

Varlık felsefesi, varlığın zaman içinde ilişkisini de ele alır. Bu kavram, bilhassa varlıkların doğuşu, gelişimi, değişimi ve yok oluşunu inceler.

Varlık ve Uzay

Varlık felsefesi, varlıkların uzayda bulunmuş olduğu ve konumlandığı alanı da ele alır. Bu kavram, bilhassa nesnelerin yer değiştirmesi, hareketi ve konumu benzeri mevzuları inceler.

Varlık Felsefesi Soruları

Varlık Felsefesi

Ontoloji doğrusu varlık felsefesinin çoğunlukla ele almış olduğu mevzular şu şekildedir:

 • Varlık hakikaten de var mıdır?    
 • Felsefe bakımından varlık nedir?
 • Varlık var ise tam olarak nedir?    
 • Doğa ötesi ve ontoloji ilişkisi
 • Varlık felsefesinde idealizm    
 • Metafiziğin varlıkla ilgili temel soruları
 • Varlık felsefesinde maddecilik    
 • Varlığın varolup olmadığı problemi
 • Varlık felsefesinde realizm    
 • Nihilizm (hiççilik) nedir?
 • Varlık felsefesinde monizm ve düalizm    
 • Taoculuk nedir?
 • İdealizm (düşüncecilik) nedir?   
 • Varlığın ne olduğu problemi
 • Maddecilik (maddecilik) nedir?    
 • Fenomenoloji (görüngübilim) nedir?
 • Düalizm (ikicilik) nedir?    
 • Realizm (gerçekçilik) nedir?
 • Bilime gore varlık nedir?     

Varlık Felsefesi ve Bilgisi

Varlık Felsefesi

Varlık bilgisinin iki ana araştırma çeşidi üzerine kurulu olduğu söylenebilir. Bunlardan ilk olanı, “tüm her şeyin varlığını tanıtlayacak değerde geçerli geçerli temel ilkeler var mıdır?” sorusu doğrultusunda gerçekliğin doğasını kavramak amacı ile yürütülen genel kapsamlı varlık bilgisi araştırmalarından oluştadır.

Öte taraftan ikinci türden varlık bilgisi araştırmaları ise her günkü dünya deneyimleriyle bir çok durumda örtüşmeyen türden yanıtların verilerek, “son olarak anlamda varolanın ne bulunduğunun” ortaya açıklıkla konulması amaçlı araştırmalara karşılık gelmektedir.

Felsefe için varlık; fizyolojik, zihinsel veya ruhsal olarak görünmektedir. Varlık felsefesi doğrusu ontoloji, mevcud şeyleri, temellerini ve varlıklar arasındaki bağları sorgulamaktadır.

Varlık felsefesi bu bağlamda; bütün varlık dünyasını yöneten ilkeleri bulmayı amaçlamaktadır. Felsefenin mevzusu varlıkla ilgili olan herşeydir. Felsefede varlık bu anlamda fazla geniş bir alanı içermektedir. “Varlık”ın birtakım değişik anlamlarını ise şu biçimde açıklanmaktadır:

 • Felsefede varlık, “töz” manasına gelmektedir. Töz ise, var olmak için kendisinden daha farklı birşeye gereksinim duymayan varlıktır. Ek olarak töz için değişmelerin gerçekleştiği kalıcı varlıktır. 
 • Felsefede gerçek varlık ile düşünen varlık ayrımını yapmaktadır. 
 • Ontoloji, varlığı kendinde ele alarak kaynağını, özünü, kalite ve kategorilerini ele alan felsefe dalıdır.
 • Ontoloji varlığı, mikromakro boyutlarda, nicelik, kalite bakımından somut, soyut planlarda ele alan oluşum ve içerik açılarından inceleyen felsefi bir emek harcama alanıdır.
 • Tarihsel gelişim içerisinde Descartes Tanrı, Hobbes madde, Spinoza Tanrı veya tabiat, Marx madde ve değişme, Dewey değişme ve Satre insanı arke olarak kabul etmişlerdir.

Varlık Felsefesi ve Doğa ötesi

Varlık Felsefesi

Varlık felsefesi ve doğa ötesi, felsefenin en temel mevzularından birini oluşturur. Bu iki felsefe dalı, varlığı, özünü, evreni ve gerçekliği anlamaya çalışır. Fakat, bu iki kavram içinde birtakım farklılıklar da vardır.

Doğa ötesi, varlık felsefesinin bir alt dalıdır. Bu disiplin, gerçekliğin doğasını ve özünü araştırır. Doğa ötesi, bununla beraber varlığı anlamlandırmak için kullanılan kavramları inceler. Bu kavramlar içinde, öz, varlık türleri, nedensellik, vakit, uzay, tanrı, evren vb. yer almaktadır.

Varlık felsefesi, metafiziğin bir alt dalıdır ve varlığı, evreni ve gerçekliği araştırır. Bu disiplin, gerçekliğin nasıl bulunduğunu, ne işe yaradığını ve varlığın özelliklerini inceler. Varlık felsefesi, doğa ötesi kavramlarına dayanarak, varlığı açıklamaya ve anlamlandırmaya çalışır.

Bir daha farklı fark da, metafiziğin çoğu zaman soyut ve spekülatif kavramlara odaklanmasıdır. Mesela, bir varlığın aslı yada tanrı benzeri soyut kavramlar, metafiziğin ana araştırma alanlarıdır. Öteki taraftan, varlık felsefesi daha somut kavramlara odaklanır ve gerçekliği daha yakından inceler. Mesela, bir nesnenin varlığı, hareketi yada zaman içinde ilişkisi, varlık felsefesinin inceliklerine dahil edilebilir.

Varlık felsefesi neden {önemlidir}?

Varlık felsefesi, insanoğlunun dünyayı anlama ve izahat çabalarının en temel seviyesidir. Bu yüzden, varlık felsefesi insanoğlunun kendini ve dünyayı anlamasına destek verir. Ek olarak, varlık felsefesi, bilim, etik ve öteki felsefi disiplinlerle ilişkilidir ve bu disiplinlerin çalışmalarını temellendirir.

Varlık felsefesi ile ontoloji arasındaki fark nedir?

Ontoloji, varlık felsefesinin bir dalıdır ve varlık terimi üstüne yoğunlaşır. Ontoloji, varlığın doğasını, özelliklerini, sınıflandırılmasını ve ilişkilerini araştırırken, varlık felsefesi, ontolojinin bununla beraber varlığın daha farklı yanlarını de ele alır.

Varlık felsefesi alanında çalışan filozoflar kimlerdir?

Varlık felsefesi alanında çalışan pek çok felsefeci vardır. Mühim adlar içinde Aristoteles, Platon, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Immanuel Kant, Gottfried Wilhelm Leibniz ve Georg Wilhelm Friedrich Hegel yer almaktadır.

Varlık felsefesi ile ilgili hangi kavramlar {önemlidir}?

Varlık felsefesi ile ilgili pek çok kavram vardır, fakat en mühim olanları şunlardır: varlık, neden, öz, vakit, mekan, özne, nesne, varoluş ve gerçeklik.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*