Tarihin Gelmiş Geçmiş En Büyük İmparatorluklar Listesi

Dünya’da uzun seneler yargı sürmüş olan imparatorlukları sizler için derledik. Vakit sırasıyla incelediğimiz imparatorlukların sonunda Osmanlı İmparatorluğu bulunmaktadır. Hadi hep beraber Dünya’nın en kuvvetli imparatorluklarına göz atalım.

♥ Selam İsmim Aysel , 26 Yaşındayım Sohbet etmek istiyorum Arayın Konuşalım. Her Türlü Sohbete Varım Tıkla Ara Beni.! ♥.  003225889363

Tarihe Kazınan En Büyük 10 İmparatorluk

Tarih süresince insanlık pek çok imparatorluk kurmuştur. Bunlar içinde bazıları yalnızca belirli bir dönem için var olurken, ötekiler ise bin seneler süresince süregelmiştir. Bu imparatorluklar, kültürlerini, sanatlarını ve bilimlerini yaymak için tarihin en büyük medeniyetleridir. Bu yazıda, tarihin en mühim ve etkisi altına alan imparatorluklarını inceleyeceğiz ve onların zamanı, ekonomik ve toplumsal yapıları hakkında bilgiler sunacağız.

İşte en büyük ve kuvvetli imparatorluklar sıralaması;

1. Osmanlı İmparatorluğu

en büyük imparatorluklar

1299-1923 yılları aralığında varlığını sürdürmüş Türk devletidir. Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Şimal Afriya’ya kadar topraklarını genişletmiş ve 16. yüzyılda dünyanın en kuvvetli imparatorluğu halini almıştır. 16. Yüzyılda dünyanın en kuvvetli imparatorluğu halini almıştır. Sultan Vahdettin döneminde 1923 senesinde dağılmıştır.

2. Roma İmparatorluğu

en büyük imparatorluklar

Roma İmparatorluğu Augustus liderliğinde M.Ö. 1. yüzyılda tekrardan örgütlenmesiyle kurulan Antik Roma devletidir. Uzun seneler Akdeniz çevresinde yargı devam eden imparatorluk, 375 yılındaki Kavimler Göçü’yle Avrupa’ya gelen Cermen kavimlerinin saldırıları sonucunda 476 senesinde yıkılmış, doğu kısmı da varlığını Doğu Roma İmparatorluğu yada Bizans İmparatorluğu olarak 1453’te Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci Padişahı II. Mehmet’in İstanbul’u fethine kadar sürmüştür.

3. İngiliz İmparatorluğu

en büyük imparatorluklar

Birleşik Krallık tarafınca yönetilen dominyonlar, sömürgeler, protektoralar ve mandalar ve öteki bağımlı bölgelerden oluşmuş bulunan imparatorluktu. 16. ve 17. yüzyıllarda Birleşik Krallık tarafınca kurulan deniz çok fazla sömürgeler ve ticaret merkezleri olarak adım atmıştır. En kuvvetli döneminde dünya tarihinde en geniş topraklara sahip olmuş imparatorluktur.

Bir yüzyıl süresince dünyanın en önde gelen küresel gücüydü. 1922’de 458 milyon şahıs, şu demek oluyor ki dünya nüfusun dörtte biri, Britanya İmparatorluğu’nun egemenliği altındaydı ve toprakları 13.000.000 kilometre kareyi kapsadı.

4. İspanyol İmparatorluğu

en büyük imparatorluklar

Beş kıtada toprağı olan dünyanın ilk küresel imparatorluğudur. İspanyol İmparatorluğu, İspanya yada İspanya hükümdarları tarafınca fethedilen, miras kalan yada el konan arazileri kapsar. Bu arazilere Şimal ve Güney ABD’nın geniş kesimleri dahildir. Hak iddia edilen fakat asla ele geçirilemeyen topraklar da mevcuttur. Toplam arazilerin yüzölçümü 18. yüzyılın sonunda 18 milyon kilometre kare civarındadır.

16. ve 17. yüzyıldaki kıtalararası yapısına karşın koloni imparatorluğu deyimi 1768 yılı itibarıyla kullanılmaya adım atmıştır. 19. yüzyılda ise devlet yapısı Tamamıyla kolonisel bir yapıya dönüşmüştür. ABD’yı keşifleri ve orayı Hristiyan yapmaları Dünya’nın şimdiki zamanını dahi tesir eden bir vakadır. 19. Yüzyıl’a gelindiğinde ise eski büyüklüğünden yaratı kalmamış olan bu imparatorluk Avrupa’da hala mühim bir oyuncu rolünü sürdürüyor.

5. Qing Hanedanlığı

en büyük imparatorluklar

Kurucusu Çin’in kuzeydoğusunda yaşayan 1644-1911 yılları aralığında Çin’de yargı sürmüş hanedandır. Mançuların Aisin Gioro klanıdır; bundan dolayı Mançu Hanedanı olarak da adlandırılır. Çin’in son imparatorluk hanedanıdır. En büyük vaktinde bugünkü Çin, Moğolistan ve bir kısım Sibirya’yı kapsıyordu.

6. Emevi Devleti

en büyük imparatorluklar

Dört Halife Periyodu’nden (632-661) sonrasında Müslüman Arap İslam Devleti’ne egemen olan hanedan. Ali’nin 661’de öldürülmesinden sonrasında başa geçen Emeviler, 750’de Abbasiler tarafınca yıkılıncaya kadar yargı sürdüler. Neredeyse Orta Doğu’nun ve Şimal Afrika’nın tümünü kapsayan 661-750 yılları arası, o zamana kadarki en büyük imparatorluktu.

7. Pers İmparatorluğu

en büyük imparatorluklar

M.Ö. 550- M.Ö. 330 yılları aralığında kurulan bir imparatorluktur. Persler Büyük Kiros veya II. Kiros, önderliğinde birleşerek kuzeydeki Medleri yıkmış ve bir devlet haline gelmiştir. Bundan sonrasında Kyros fetih hareketlerine girişmiştir. Bu fetihlerde ise Babil, Fenike benzeri varlıklı bölgeleri fethedip ülkeyi varlıklı bir krallık haline getirmiştir. Ermenistan’ı, Libya’yı ve Krezus’ün servetini ele geçirip bütün Anadolu’yu hakimiyeti altında birleştirmiştir.

Anadolu’yu ele geçirdikten sonrasında Babil’e hücum etmiş ve orayı da fethedip kendini Babil kralı duyuru etmiştir. Bundan sonrasında ise Mısır’a saldırma hazırlıklarına başlamış, kuzeydoğuyu sağlamlaştırmak için iskit-saka imparatorluğu ile harp yapmış ve bu savaşların birinde Kraliçe Tomrisin ordusuna yenik olarak yaşamını yitirmiştir. Büyük İskender tarafınca ufaltılana kadar büyük bir imparatorluk. Antik Yunan medeniyetiyle yapmış olduğu savaşlar ve topraklarında resmi bir dil konuşturmasıyla {önemlidir}.

8. Moğol İmparatorluğu

en büyük imparatorluklar

1206-1294 yılları arası Asya’da kurulmuş eski bir imparatorluk. Hun İmparatorluklarının yıkılmasından sonrasında Kırgız halklarından çıkan Yesügey Han’ın oğlu Cengiz Han bu imparatorluğu kurmuştur. Asya’dan Avrupa’ya uzanan Cengiz Han önderliğinde kurulmuş fakat yalnızca 162 sene sürmüş topluluk. Dünya’nın %22’sine yayılmış 34 milyon kilometre’den çok bir alanı kapsayan ve tarihin bitişik sınırlara sahip olmuş en büyük imparatorluğudur.

100 milyondan çok kişiyi topraklarında barındırıyordu. Moğol İmparatorluğu 1206 senesinde Cengiz Han tarafınca kuruldu.Güneydoğu Asya’dan Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir alana yayıldı.

9. Maya İmparatorluğu

en büyük imparatorluklar

16. yüzyıl’a kadar büyük bir uygarlık olana Mayalar hem de insanlığa bıraktıkları miraslarla da hala anılmaktadırlar. Mayalar, İspanyol işgalcileriyle çatışana kadar varlığını sürdürmüş bir imparatorluktu. 2012 Aralık’ta biteceği kabul edilen bir takvimleri de vardı.

10. Fransız İmparatorluğu

en büyük imparatorluklar

Fransız İmparatorluğu 1534’te başlayarak, Cezayir’in bağımsızlığı kazanılmış olduğu 1962 evveliyatına kadar sürmüştür. Döneminde dünyanın yüzde 10’luk kısmı Fransızlar’a aittir. Tarihteki en büyük ikinci imparatorluk. 

Hangi imparatorluk tarihin en büyüğüdür?

Tarihin en büyük imparatorluğu mevzusunda genel bir görüş birliği yoktur ve değişik kaynaklarda değişik sonuçlar sunulabilir. Fakat en fazla kabul gören imparatorluklar içinde Osmanlı İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Moğol İmparatorluğu ve Britanya İmparatorluğu bulunmaktadır.

Tarihin en büyük imparatorlukları nasıl değerlendirilir?

Tarihin en büyük imparatorluklarının değerlendirilmesi, pek çok faktöre bağlıdır. Bunlar içinde ekonomik güç, toplumsal yapı, kültür ve sanat mirası, müdafa gücü ve hükümet yapısı benzeri etkenler bulunmaktadır.

Hangi imparatorluklar tarihin en uzun yaşayanlarıdır?

Tarihin en uzun yaşayan imparatorlukları içinde Pers İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu bulunmaktadır. Pers İmparatorluğu, yüzyıllar süresince Asya ve Afrika’yı içerisine alan bir devlet olarak varlığını sürdürdü. Bizans İmparatorluğu ise Roma İmparatorluğu’nun doğu bölgesinde bin sene süresince yargı sürdü. Osmanlı İmparatorluğu ise 1453 yılından 1918 yılına kadar varlığını sürdürdü.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*