Sendika Nedir? Amaçları, Önemi ve Rolü

Sendikalar ilk çıkmış olduğu günden başlayarak işçi haklarının hakları doğrultusunda hareket etmişlerdir. İşçilerin, çabalama koşullarını, ortak çıkarlarını, haklarını geliştirmek için kurmuş oldukları örgütlere sendika denir.

♥ Selam İsmim Aysel , 26 Yaşındayım Sohbet etmek istiyorum Arayın Konuşalım. Her Türlü Sohbete Varım Tıkla Ara Beni.! ♥.  003225889363

Sendika Nedir?

sendika.webp

Sendika, belirli bir sektörde çalışan işçilerin ekonomik, toplumsal ve politik haklarını korumak için çaba sarfetmek ve iyileştirmek için bir araya gelmiş olduğu, örgütlü bir yapıdır. Sendikalar, işçilerin haklarını koruma altına almak ve çabalama koşullarını iyileştirmek için mücadele ederler.

Sendikaların temel işlevleri içinde toplu sözleşme yapmak, bırakım yapmak, işçi eğitimi ve bilgilendirmesi yapmak ve işçi dayanışmasını kuvvetlendirmek yer almaktadır. İşçi sınıfının kolektif enerjisini kullanarak işverenlerle görüşme eden sendikalar, işçilerin daha iyi çabalama koşulları, ücretler ve toplumsal haklar elde etmesine destek verir.

Sendikaların zamanı, endüstri devrimiyle beraber başladı. Endüstri devrimiyle beraber, işçilerin çabalama koşulları ve fiyatları kötüleşti. İşçiler, haklarını korumak için çaba sarfetmek ve çabalama koşullarını iyileştirmek için sendikaları meydana getirmeye başladılar. İlk sendika, 1824 senesinde İngiltere’de kuruldu ve sonrasında öteki ülkelerde de sendikalar kuruldu.

Sendikaların önemi, işçilerin haklarını koruma altına almak ve çabalama koşullarını iyileştirmek için mücadele eden örgütlü bir yapı olmalarından doğar. Sendikalar, işverenlerle pazarlık yaparak işçilerin haklarını korurlar ve işçilerin ücretlerinin artması, çabalama saatlerinin azalması ve toplumsal hakların sağlanması gibi mevzularda mücadele ederler. Ek olarak, sendikalar işçilerin bir araya gelmiş olarak dayanışma içerisinde olmalarını sağlar ve işçilerin kolektif enerjisini kullanarak daha tesirli mücadele edebilmelerini sağlar.

Sendikaların Zamanı

sendika-001.webp

Sendikaların zamanı son derece eski zamanlara kadar uzanır. İlk sendikalar, İngiltere ve ABD Birleşik Devletleri’nde ortaya çıktı. Endüstri devrimi esnasında işçilerin çabalama koşulları fazla kötüydü ve işçilerin hakları korunmuyordu. İşçiler, daha iyi çabalama koşulları ve ücretler için mücadele etmek amacı ile örgütlenmeye başladılar.

İlk sendikalar, 18. yüzyılın sonlarında İngiltere’de ortaya çıktı. İlk sendika olarak kabul edilen “Friendly Society of Agricultural Labourers”, 1872 senesinde kuruldu. Bu sendikanın maksadı, üyelerinin birbirlerine yardım etmesi ve hastalık, vefat ve işsizlik gibi durumlarda destek sağlamaktı. Fakat sonrasında sendikalar, işçilerin haklarını koruma altına almak ve mücadele etmek için daha tesirli bir vasıta haline geldi.

ABD Birleşik Devletleri’nde ise sendikalar, 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıktı. İlk sendika olarak kabul edilen “National Trades’ Union” 1834 senesinde kuruldu. Bu sendikanın maksadı, işçilerin ücretlerinin artırılması ve çabalama saatlerinin azaltılması için mücadele etmekti. Sonrasında, sendikaların maksadı genişleyerek işçilerin çabalama koşullarının iyileştirilmesi, toplumsal haklarının korunması ve işçi haklarının savunulması gibi mevzulara odaklandı.

Sendikaların Hakları Nedir?

sendika-002.webp

Sendikalar, işçilerin haklarını koruma altına almak ve mücadele etmek amacı ile örgütlenirler. Bu yüzden, sendikalarda üyelerin birtakım hakları bulunur. İşte, sendika haklarına ilişkin detaylar:

Toplu sözleşme hakkı

Sendika, işçilerin haklarını koruma altına almak için işverenle toplu sözleşme yapma hakkına sahiptir. Toplu sözleşme, işçilerin çabalama koşullarını, ücretlerini, iş saatlerini, toplumsal haklarını ve öteki mevzuları belirlemeye yöneliktir. Sendika, işverenle toplu sözleşme yaparak, işçilerin haklarını korur ve işçilerin ortak çıkarlarını temsil eder.

Işbırakımı hakkı

Sendikalarda üyeler, işverenin yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda bırakım yapma hakkına sahiptir. Işbırakımı, işçilerin haklarını koruma altına almak için en tesirli yollardan birisidir. Sendika, üyelerin bırakım yapma hakkını kullanarak, işvereni haklarını korumaya yönlendirir.

İş güvenliği ve sağlığı hakları

Sendikalar, işçilerin iş güvenliği ve sağlığı haklarını korur. İşçilerin iş yerinde güvenilir ve sıhhatli bir ortamda çalışmalarını edinmek, sendikaların temel hedeflerinden birisidir. Sendikalar, işçilerin iş güvenliği ve sağlığına ilişkin standartları belirleyerek, işverenlerin bu standartlara uymasını sağlar.

İşten çıkarma ve mobbinge karşı koruma hakkı

Sendikalar, üyelerinin işten çıkarılmalarına karşı koruma sağlar. Sendika, üyelerinin mobbinge maruz kalmalarına karşı da koruma sağlar. İşveren, sendikal faaliyetler sebebiyle işçileri işten çıkaramaz yada mobbinge maruz bırakamaz.

Eşit işe eşit ücret hakkı

Sendikalar, eşit işe eşit ücret prensibinin uygulanmasını sağlar. İşveren, aynı işi icra eden işçilere eşit ücret ödemek zorundadır. Sendikalar, üyelerinin eşit işe eşit ücret alması için mücadele ederler.

Sendikaların Amaçları

sendika-003.webp

Sendikalar, işçilerin haklarını korumak için çaba sarfetmek ve onların ekonomik, toplumsal ve politik koşullarını iyileştirmek amacı ile oluşturulmuş örgütlerdir. İşçi sınıfının bir araya gelmiş olarak oluşturdukları sendikalar, işverenler ve hükümetlerle görüşme ederek çabalama koşullarını ve fiyatları iyileştirmeye çalışırlar.

  • Sendikalar, işçilerin haklarını koruma altına almak için mücadele ederler.
  • İşçilerin iş güvenliği, ücretler, çabalama saatleri, tatil günleri ve öteki toplumsal hakları gibi mevzularda haklarını savunur.
  • İşverenlerin işçi haklarını ihlal etmesine karşı gelirler.
  • İşçilerin ekonomik ve toplumsal koşullarını iyileştirirler.
  • İşçilerin ücretlerinin artması, çabalama saatlerinin azalması, tatil günlerinin artması ve öteki toplumsal hakların sağlanması gibi mevzularda mücadele ederler.
  • Sendikalar, işverenlerle toplu sözleşme yaparak işçilerin haklarını ve çıkarlarını koruma altına almak için çalışmalar yaparlar.
  • İşveren ve işçi temsilcilerinin anlaşarak belirlediği sözleşmedir ve işçilerin fiyatları, çabalama koşulları ve toplumsal hakları gibi mevzularda kararlar alınır.
  • İşçilerin bilinçlenmesi ve eğitimi için çalışmalar yaparlar.
  • İşçilerin haklarını ve çıkarlarını koruma altına almak için bilgili ve bilgili olmaları icap ettiğini düşünen sendikalar, işçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlerler.
  • İşçiler içinde dayanışma ve birlik ruhunu kuvvetlendirmek için çalışmalar yaparlar.

Sendikaların Önemi ve Görevi

sendika-004.webp

Sendikaların işçiler için büyük bir önemi vardır. Sendikalar, işçilerin haklarını koruma altına almak, çabalama koşullarını iyileştirmek ve işçi haklarının savunulması için mücadele etmek amacı ile örgütlenirler. Sendikaların işlevleri içinde toplu sözleşme yapmak, bırakım yapmak, işçi eğitimi ve dayanışmasını edinmek yer almaktadır. Bu yüzden, sendikaların önemi büyüktür.

Sendikaların en mühim işlevlerinden biri, işçilerin toplu sözleşme yaparak haklarını korumalarını sağlamaktır. Sendikalar, işçilerin toplu güçlerini kullanarak işverenlerle görüşme yaparak işçilerin daha iyi çabalama koşulları, ücretler ve toplumsal haklar elde etmelerine destek olurlar. Ek olarak, sendikalar işçilerin bırakım yaparak haklarını savunmalarına destek verir.

Sendikaların bir öteki mühim işlevi ise işçi eğitimi ve dayanışmasını sağlamaktır. Sendikalar, işçilerin haklarını ve çabalama koşullarını öğrenmelerine destek verir. Ek olarak, sendikalar işçilerin bir araya gelmiş olarak dayanışma içerisinde olmalarını sağlar ve işçilerin kolektif enerjisini kullanarak daha tesirli mücadele edebilmelerini sağlar.

Sendikaların bir öteki mühim görevi ise toplumsal hakkaniyet ve toplumsal haklar mevzusunda mücadele etmeleridir. Sendikalar, işçilerin ekonomik, toplumsal ve politik haklarını korumak için çaba sarfetmek için mücadele ederler. Sendikalar, işçilerin eşit işe eşit ücret almasını, cinsiyet, yaş ve ırk ayrımcılığına karşı mücadele etmelerini, iş güvencesinin sağlanmasını ve öteki toplumsal hakların verilmesini savunurlar.

Sendikalar hangi hakları savunur?

Sendikalar, işçilerin toplu sözleşme, bırakım, iş güvenliği ve sağlığı, işten çıkarma ve mobbinge karşı koruma ve eşit işe eşit ücret haklarını savunurlar.

İşverenler sendikaları sevmez mi?

İşverenlerin bazıları, sendikaların üyelerinin haklarını koruma altına almak ve mücadele etmek amacı ile örgütlenmelerinden ötürü sendikaları sevmezler. Fakat, sendikalar işçilerin haklarını koruma altına almak için yasal bir hakka sahiptirler.

Sendikaların işverenlerle ilişkisi nasıldır?

Sendikalar ve işverenler arasındaki ilişki, çoğu zaman toplu sözleşme görüşmeleri yada anlaşmazlıklar sebebiyle gergindir. Fakat, birtakım durumlarda sendikalar ve işverenler ortaklaşa iş yaparak ortak çıkarlarına yönelik çalışmalar yapabilirler.

Sendikaların ülke ekonomisine tesiri nedir?

Sendikaların ülke ekonomisine tesiri, çoğu zaman tartışmalı bir mevzudur. Bazıları, sendikaların işçilerin haklarını koruma altına almak ve mücadele etmek amacı ile örgütlenmelerinin ülke ekonomisine negatif tesiri bulunduğunu iddia ederken, ötekiler sendikaların ücret artışları ve daha iyi çabalama koşulları gibi etkilerinin ülke ekonomisine katkı sağladığını savunur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*