Oligarşinin Tunç Kanunu | Tarihi ve İlkeleri

Oligarşinin Tunç Kanunu, günümüzde de hala mevcud bir durumdur ve pek çok ülkede görünmektedir. Oligarşinin Tunç Kanunu ile ilgili geniş kapsamlı detayları aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz.

♥ Selam İsmim Aysel , 26 Yaşındayım Sohbet etmek istiyorum Arayın Konuşalım. Her Türlü Sohbete Varım Tıkla Ara Beni.! ♥.  003225889363

Oligarşinin Tunç Kanunu Nedir?

Oligarşinin Tunç Kanunu

Oligarşinin Tunç Kanunu, toplumun varlıklı ve kuvvetli azınlığı tarafınca yönetilmesi durumunda meydana gelen bir yasal ve toplumsal seviye olarak tanımlanır. Bu seviye, zenginlerin ve elitlerin gücü ellerinde bulundurduğu, siyasal ve ekonomik kararların bir tek azınlık tarafınca alındığı, öteki kişilerin ise bu süre boyunca dahil edilmediği bir sistemdir.

Bu terim, antik Yunan’da ortaya çıkmıştır ve Sparta’daki askeri elitlerin yargı sürdüğü döneme kadar uzanır. Tunç, bu zamanda kullanılan silahlardan biri olduğundan bu kavramın ismi “Tunç Kanunu” olarak anılmıştır. Tunç Kanunu, Sparta’nın toplumsal, siyasal ve askeri yapısının temelini oluşturdu.

Oligarşinin Tunç Kanunu, zenginlerin siyasal ve ekonomik gücü ellerinde bulundurduğu ve bu gücü kendi çıkarları doğrultusunda kullandıkları bir sisteme işaret etmektedir. Bu yüzden, Oligarşinin Tunç Kanunu, demokrasi ve eşitliğe aykırıdır ve toplumsal adaleti tehdit eder.

Oligarşinin Tunç Kanunu Zamanı

Oligarşinin Tunç Kanunu

Oligarşinin Tunç Kanunu teorisi Alman sosyolog Robert Michels tarafınca 1911 senesinde “Siyasal Partiler” adlı kitabında ortaya atılmıştır. “Seçilmişlerin seçmenler, vekillerin vekalet verenler üstünde egemenlik kurmasına neden olan örgütün kendisidir. Örgütten bahsediyorsanız oligarşiden bahsediyorsunuz anlamına gelir” diyen Michels’e gore demokrasilerin kötü işleyişi, liderlerin cemiyet ve örgütler üstünde egemen oluşu toplumsal ve ekonomik gelişmenin yetersizliğinden, tahsil düzeyinin düşüklüğünden veya yazışma araçlarının kapitalistlerce denetlenmesinden meydana gelmektedir.

Michels, demokratik ilkelere bağlı bulunduğunu söyleyen partileri incelemiş ve aslına bakarsak bu örgütlerin oligarşi ile yönetildiği neticesine varmıştır. Teşkilat içindeki kitle, örgütün büyüklüğü, doğru ve süratli karar almak için uzmanlık bilgisinin gerektiği, başkanlık yönetiminin alışkanlığa dayalı bir hak haline gelmesi benzeri sorunların üstesinden gelemeyeceği için yönetim azınlığın elindedir kısaca oligarşik yönetim yapısı galip gelir. Michels, demokratik kitle örgütlerinin oligarşi tarafınca yönetilmesine Oligarşinin Tunç Kanunu demiştir.

Michels her bakımdan örgütlenmenin oligarşi demek bulunduğunu söylese de ona gore demokrasinin örgütlenmeyi mecburi kılması kaçınılmazdır şu sebeple fert tek başına yetersizdir ancak bu örgütlenme oligarşiye dönmektedir. Mühim olan bu örgütlenmenin nasıl bir yapıda olduğudur. Alman Toplumsal Demokrat Partisi üstünde bu durumu kanıtlamaya çalışmıştır.

Oligarşinin Tunç Kanunu İlkeleri

Oligarşinin Tunç Kanunu

Oligarşinin Tunç Kanunu, toplumun varlıklı ve kuvvetli azınlığı tarafınca yönetildiği bir sistemdir. Bu sistem, belirli anahtar ilkeleri izler ve varlıklı elitlerin gücü korunurken öteki kişilerin hakları ihlal edilir. Oligarşinin Tunç Kanunu’nun anahtar ilkeleri şunlardır:

Seçkinlik

Oligarşinin Tunç Kanunu, güzide bir azınlık tarafınca yönetildiği için seçkinlik ilkesi temel bir ilkedir. Bu sistem, zenginlerin, elitlerin ve güçlülerin enerjisini korumayı hedefler.

Ayırımcılık

Oligarşinin Tunç Kanunu, güçlülerin ve zenginlerin kendi çıkarları doğrultusunda öteki fertleri ve grupları dışlayarak, ayrıcalıklı bir konumda tutulmasına dayanır. Bu durum, öteki kişilerin haklarının ihlal edilmesine ve toplumsal adaletsizliğe sebep olur.

Denetim

Oligarşinin Tunç Kanunu, kuvvetli azınlığın cemiyet üstünde tam denetim sahibi olmasına dayanır. Bu denetim, siyasal, ekonomik ve toplumsal kararların bir tek seçkinler tarafınca alınması ve uygulanması manasına gelir.

Koruma

Oligarşinin Tunç Kanunu, kuvvetli azınlığın kendi çıkarlarını koruma amacı ile kurulduğu için koruma ilkesi {önemlidir}. Bu sistem, zenginlerin ve elitlerin enerjisini korumayı hedefler ve öteki kişilerin haklarından taviz verilmesine sebep olabilir.

Oligarşinin Tunç Kanunu’nun Ortaya Çıkış Sebepleri

Oligarşinin Tunç Kanunu

Oligarşinin Tunç Kanunu, toplumda zenginliğin giderek azca sayıda insanoğlunun elinde toplandığı ve bu insanların gücü ve etkisi ile siyasal kararlar alındığı bir durumu ifade eder. Bu kavram, çoğu zaman siyasal oligarşilerle ilişkilendirilir, fakat bununla birlikte ekonomik oligarşiler de mevcuttur.

Oligarşinin Tunç Kanunu’nun ortaya çıkışı, çoğu zaman bir takım nedenin sonucudur. Bunların bazıları şunlardır:

Kaynakların Konsantrasyonu

Pek çok toplumda, zenginliğin büyük bir kısmı bikaç insanın elindedir. Bu bireyler çoğu zaman büyük şirketlerin sahipleri yada yöneticileri, büyük arazi sahipleri yada finansal kurumların yöneticileri olabilir. Bu insanoğlu, toplumdaki öteki insanlardan daha çok kaynağa sahip oldukları için, daha çok güce sahiptirler ve daha çok siyasal etkiye sahiptirler.

Siyasal Sistem

Oligarşinin Tunç Kanunu, demokrasinin işleyişini engellemiş olan bir siyasal sisteme sahip olduğu zaman daha ihtimaller içindedir. Siyasal sistem, toplumun kuvvetli ve varlıklı azınlığına öncelik verirken, geri kalanları yok sayar. Bu, seçim sisteminin bununla beraber siyasal partilerin finansmanı ve yasa yapma sürecinin işleyişi benzeri etkenleri içerebilir.

Ekonomik Eşitsizlik

Oligarşinin Tunç Kanunu, ekonomik eşitsizliğin artmasıyla da bağlantılıdır. Zenginleşen azınlık, ekonomik güçlerini kullanarak siyasal tesir alanlarını genişletir ve bu gibi durumlarda, daha çok zenginleşmek için yasal düzenlemeleri manipüle edebilirler.

Medya Kontrolü

Oligarşiler, çoğu zaman medya kuruluşlarını satın alarak yada denetim ederek, halkın bakış açısını etkileme gücüne sahiptirler. Bu gibi durumlarda, oligarşilerin düşüncelerine karşı çıkanları susturmak, baskılamak yada onların sesini azaltmak muhtemel olabilir.

Oligarşinin Tunç Kanunu ne demek?

Oligarşinin Tunç Kanunu, toplumda zenginliğin giderek azca sayıda insanoğlunun elinde toplandığı ve bu insanların gücü ve etkisi ile siyasal kararlar alındığı bir durumu ifade eder. Bu kavram, çoğu zaman siyasal oligarşilerle ilişkilendirilir, fakat bununla birlikte ekonomik oligarşiler de mevcuttur.

Oligarşinin Tunç Kanunu’nun ortaya çıkış sebepleri nedir?

Oligarşinin Tunç Kanunu’nun ortaya çıkışı, çoğu zaman bir takım nedenin sonucudur. Bunların bazıları kaynakların konsantrasyonu, siyasal sistem, ekonomik eşitsizlik, medya kontrolü ve çıkar çatışmalarıdır.

Oligarşinin Tunç Kanunu, demokrasiyle bağdaşır mı?

Oligarşinin Tunç Kanunu, demokrasi ile çelişir ve demokrasinin işleyişini engelleyebilir. Oligarşilerin sahip oldukları güç ve tesir, halkın çıkarlarına değil kendi çıkarlarına hizmet eder.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*