Gulam Sistemi Nedir? Tarihi, Çalışma Sistemi ve Avantajları

Gulam Sistemi Orta Asya’da ve İslam öncesi dönemlerde genel bir toplumsal yapıydı. Köleler sahiplerine Tamamıyla bağlıydılar ve onların hizmetinde çalışırlardı. Bu sistem, kölelik ve insan hakları mevzularında eleştirilere neden olsa bile, Orta Asya tarihinde mühim bir rol oynamıştır.

♥ Selam İsmim Aysel , 26 Yaşındayım Sohbet etmek istiyorum Arayın Konuşalım. Her Türlü Sohbete Varım Tıkla Ara Beni.! ♥.  003225889363

Gulam Sistemi Nedir?

Gulam Sistemi

Gulam Sistemi, Orta Asya’da ve bilhassa de İslam öncesi dönemlerde kullanılmış bir toplumsal yapıdır. Bu sistemde, bir adam öteki bir adama “gulam” (köle) olarak satılır ve hizmetleri karşılığında sahibine bağlılık gösterir. Gulam Sistemi’nin temelinde, bir insanın diğerine Tamamıyla bağlı olması ve yaşamının geri kalanını ona hizmet ederek geçirmesi yatar.

Orta Asya’daki göçebe Türk topluluklarında ve öteki birtakım İslam öncesi toplumlarda genel olarak kullanılırdı. Bu sistem, bilhassa harp esirlerinin satılması ve köle ticaretinin kümülatif olduğu dönemlerde büyük seviyede gelişti.

Gulam Sistemi, sahibine bağlı olan kölelerin işlerini yapması ve sahibinin emirlerini yerine getirmesi için tasarlanmıştır. Bu sistemde köleler, sahiplerinin toplumda daha üst bir konuma sahip olmasına destek olmak için çalışırlardı. Fakat, bu sistem kölelerin insan haklarına saygısızlık etmiş olduğu için eleştirilere neden oldu.

Gulam Sistemi Zamanı

Gulam Sistemi

Gulam sistemi, Orta Asya ve İran’da meydana gelen bir toplumsal ve askeri sistemdir. Bu sistem, bilhassa İslam dünyasında genel olarak kullanılmıştır. İlk defa, 9. yüzyılın başlarında Samanoğulları Devleti tarafınca kullanılmıştır.

Gulam kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olup, “köle” manasına gelmektedir. Fakat, Gulam sistemi yalnızca köleliği ifade etmekle kalmaz, hem de toplumsal derslik sisteminin de bir parçasıdır. Gulam sistemi, çoğu zaman askeri güçlerde ve saraylarda kullanılırdı.

Çoğu zaman harp esirleri yada kölelerden oluşmuş bulunan bir grup askerden oluşurdu. Bu askerler, eğitimli ve disiplinli bir halde yetiştirilirlerdi ve harpte savaşçı olarak kullanılırlardı. Muharebede başarılarına bağlı olarak, Gulam askerleri saraylarda yüksek rütbeli görevlere atanırlardı.

Bilhassa Abbasi halifeliği döneminde genel olarak kullanılmıştır. Abbasi halifesi Harun Reşit, Gulam askerlerinin kullanımını teşvik etmiş ve onları sarayında yüksek mevkilere getirmiştir. Harun Reşit’in Gulam askerleri içinde en ünlüsü, siyasal ve askeri danışmanı olan İranlı Ebu’l-Hasan el-Maverdi’dir.

Gulam sistemi, İslam dünyasında genel bir halde kullanılmış olmasına karşın, zaman içinde yerini değişik sistemlere bırakmıştır. Fakat, birtakım ülkelerde hala Gulam sistemi benzeri yapılar mevcuttur. Mesela, İran İslam Cumhuriyeti’nin devrim esnasında kurulan Devrim Muhafızları, Gulam sistemi örnek alınarak oluşturulmuştur.

Gulam Sistemi Nasıl Çalışır?

Gulam Sistemi

Gulam sistemi, Orta Asya ve İran’da meydana gelen bir toplumsal ve askeri sistemdir. Bu sistem, çoğu zaman harp esirleri yada kölelerden oluşmuş bulunan bir grup askerden oluşur ve eğitimli, disiplinli ve güvenilir bir birlik oluştururlar. Pekala, Gulam sistemi nasıl çalışır? İşte detaylar:

Gulam askerleri, harp esirleri yada kölelerden oluşmuş bulunan bir grup askerdir. Bu askerler, çoğu zaman genç yaşta seçilir ve sarayda yada askeri birliklerde eğitim alırlar. Eğitimleri esnasında, askeri becerilerini ve harp stratejilerini geliştirirler.

Eğitimleri tamamlandıktan sonrasında sarayda yada askeri birliklerde hizmet vermeye başlarlar. Muharebede gösterdikleri başarıya bakılırsa, yükselme şansları vardır. Yüksek rütbeli görevlere atanarak, sarayda yada askeri birliklerde liderlik pozisyonlarında vazife yapabilirler.

Gulam askerleri, disiplinli, güvenilir ve birbirlerine bağlı bir birlik oluştururlar. Bu bağlılık, askerlerin liderlerine karşı duydukları bağlılık ve sadakat ile karakterizedir. Bundan dolayı, Gulam askerleri liderlerine sorgusuz sualsiz itaat ederler.

Gulam Sistemi Avantajları

Gulam Sistemi

Gulam sistemi, tarihte Orta Asya ve İran’da kullanılmış bir toplumsal ve askeri sistemdir. Bu sistem, harp esirleri yada kölelerden oluşmuş bulunan bir grup askerden oluşur ve eğitimli, disiplinli ve güvenilir bir birlik oluşturur. Pekala, Gulam sisteminin avantajları nedir? İşte detaylar:

  • Gulam askerleri, harp esirleri yada kölelerden oluşmuş bulunan bir grup askerdir.
  • Askerler, sarayda yada askeri birliklerde eğitim alarak, harp becerileri ve stratejileri mevzusunda uzmanlaşırlar.
  • Eğitimli bir askeri birlik oluşturulur ve harpte daha başarı göstermiş olma şansı artar.
  • Gulam askerleri, liderlerine karşı sorgusuz sualsiz itaat ederler ve liderlerine karşı derin bir bağlılık ve sadakat duyarlar.
  • Liderlerinin emirlerini süratli bir halde yerine getirmelerini sağlar ve birlik içindeki disiplini korur.
  • Gulam sistemi, harp esirleri yada kölelerden oluşmuş bulunan bir grup askerden oluştuğu için, askeri birliklerin oluşturulması daha düşük maliyetlidir.
  • Liderlerine karşı derin bir bağlılık ve sadakat duyarlar ve liderlerinin emirlerini süratli bir halde yerine getirirler.
  • Liderlerin askeri birlikler üstünde daha basit bir halde kontrol sağlaması mümkündür.
  • Gulam askerleri, harpte ve barışta çeşit çeşit görevlerde kullanılabilirler.
  • Muharebede, stratejik pozisyonları işgal edebilirler ve barışta, sarayda yada liderlerinin güvenliğini sağlayabilirler.

Gulamlar Askerlerinin Sisteme Dahil Edilme Şekilleri

Gulam Sistemi

Anadolu Selçukluları’nda Gulamhane’den bahsedilmektedir. Fakat Selçuklular’da gulamların nasıl yetiştirildiği ve kullanıldığı hakkında pek çok informasyon yoktur. Bunlar saray, merkez, hükümet, eyalet teşkilatlarında ve hassa ordusunda istihdam edilmekteydiler. Gulamlar sahiplerine bağlılık konusunda fazlası ile güvenilir olmaları sebebiyle tercih edilirdi. Bu mevzuda bir darb-ı mesel olmuştur. Buna bakılırsa hükümdarın oğlu hükümdarın ölümünü, gulamlar ise yaşamasını beklerdi. 

Gulam Sistemi Ne Anlama gelir?

Gulam sistemi, Hindistan’da meydana gelen bir toplumsal derslik sistemidir. Bu sistem, kişilerin doğumlarına ve ailelerine bağlı olarak belirlenmiş olan bir hiyerarşiye dayanır.

Gulam Sistemi’nin Kökenleri Nereye Dayanır?

Gulam sistemi, Hindistan’da 2. bin senenin başlarına kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Bu sistem, Aryalıların Hindistan’a göç etmesiyle beraber ortaya çıkmıştır.

Gulam Sistemi’nde Kaç Değişik Derslik Var?

Gulam sistemi, dört ana sınıftan oluşur. En yüksek derslik, Brahmanlar (rahipler ve öğretmenler) olarak adlandırılırken, en düşük derslik, Dalitler (hariç tutulanlar yada parçalanmış olanlar) olarak adlandırılır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*