Felsefede Özgürlük Nedir? Anlayışları ve Kavramlar

Felsefede özgürlük terimi birden değişik biçimde tanımlanmıştır. Özgürlük bir tek bir alanda değil değişik değişik alanlara has değişik anlamlar içerisinde bulundurur. Mesela ifade özgürlüğünün tanımını yaparken değişik bir şeyler söylememiz gerekirken, iletişim özgürlüğünün tanımını yaparken değişik şeyler söylememiz gerekecektir. Felsefede özgürlükle ilgili geçen tanımları sizlere kısa bir halde açıklamaya çalışacağız.

♥ Selam İsmim Aysel , 26 Yaşındayım Sohbet etmek istiyorum Arayın Konuşalım. Her Türlü Sohbete Varım Tıkla Ara Beni.! ♥.  003225889363

Felsefede Özgürlük Nedir?

Felsefede Özgürlük

Felsefede özgürlük terimi, insan varoluşunun temel sorularından kabul edilen “özgür müyüz?” sorusunu ele alır. Özgürlük terimi, insanların düşünceleri, eylemleri ve tercihleri üstünde tam yetki sahibi olma hakkını ifade eder.

Fakat, özgürlük teriminin kelimenin tam anlamı ile anlaşılabilmesi için, özgürlük teriminin tarihsel kökenleri, sınırları, toplumsal dünyadaki yeri, etik boyutları ve öteki felsefi tarafları de ele alınmalıdır. Özgürlük terimi, tarihsel olarak, antik Yunan filozoflarından başlayarak, pek çok felsefi okulda ele alınmıştır. Antik Yunan’da, özgürlük terimi, kişinin polis tarafınca belirlenmiş kurallarla sınırlandırılmamasını ifade ediyordu. Kısaca, kişi, kaideler ve yasaların haricinde bir alanda özgürdü.

Felsefede özgürlük terimi, çağdaş çağda da önemini korumuştur. Çağdaş filozoflar, insanoğlunun özgürlüğünün, bireysel iradesi ile bağlantılı bulunduğunu savunurlar. Bireysel irade, bir insanoğlunun kendi özgür iradesiyle fikir ve eylemlerini denetim edebilmesine imkan sağlar.

Özgürlük teriminin sınırları da, felsefi tartışmalara mevzu olmuştur. Mesela, özgürlük terimi, daha farklı insanların haklarına saygı göstermek ve toplumsal kurallara uymak benzeri sınırlamalarla karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden, özgürlük terimi, toplumsal dünyadaki yeri ve sınırları da tartışılmıştır.

Felsefe de Özgürlüğün Türleri

Felsefede Özgürlük

Felsefede özgürlük terimi, yaratıcılık ve politika benzeri öteki felsefi mevzularla da ilişkilidir. Felsefede özgürlük, kendi içinde türlere de ayrılmaktadır.

İstenç Özgürlük

İnsanın bir şeyi istemiş olması daha farklı bir durum tarafınca engellenmemiş veya zorlanmamış olması anlama gelir. İnsanın istenci özgürdür manasına gelir. Kısaca insan bir şeyi istiyorsa o şeyi kendisi istiyor olmasıdır. Bir daha farklı şahıs tarafınca baskı kurularak istemesine zorlaması değildir. Şayet devamlı başkalarının istekleri doğrultusunda hareket ediyorsanız bu istencinizin özgür olmadığının veya tamamlanmamış bulunduğunun kanıtıdır.

Bireysel Özgürlük

İstenç özgürlükle bağlantılıdır. Bir insanoğlunun isteme eylemleri başkaları tarafınca engellememesi veya zorlanılmaması gerekmektedir. Bu benzeri etkilerden uzak insanın kendi istekleri doğrultusunda hareket etmesidir. Insanın istekleri doğrultusunda hür bir halde yol almasıdır.

Düşünme Özgürlüğü

İnsanın dış baskılardan kurtularak özerkliğini kazanabilmesidir. Her türlü baskıları karşısına almalıdır, bilincini bu baskılara karşı korumalıdır. İnsan bağımsız düşünebildiği müddetçe düşüncesini özgürleştirir. Fikir özgürlüğünün olduğu her yerde öteki özgürlüklerde var olur, bilhassa basın özgürlüğüyle iç içe geçmiştir.

Şuur Özgürlüğü

Bir insanoğlunun geleneksel baskılardan kurtularak bilincini özgür kılmasıdır. Bilhassa anane ve görenekler insanlara nasıl davranması hakkında baskı yapabilmektedir ve bir çok insan bu toplumsal yaşayışları yaşamak istemese de yaşamak mecburiyetinde bırakılıyor.

Felsefede Özgürlük ve İrade Kavramları

Felsefede Özgürlük

Felsefede özgürlük terimi, insan iradesinin temel bir unsuru olarak kabul edilir. İrade terimi, insanoğlunun özgürlüğüne ve eylemlerine direkt tesir eder. Bu yüzden, özgürlük terimi ile irade terimi içinde yakın bir ilişki vardır.

İrade, bir insanoğlunun kendi eylemleri ve kararları üstünde tam yetki sahibi olmasıdır. İrade, kişinin kendi düşünceleri ve istekleri doğrultusunda hareket etmesini sağlar. Fakat, insan iradesi, çevresel etkenler, genetik ve kültürel etkisinde bırakır benzeri pek çok faktörden etkilenebilir.

Felsefede özgürlük terimi, insanoğlunun kendi iradesi ile hareket edebilmesini savunur. İrade, özgürlüğün temel bir unsuru olarak kabul edilir. Kişinin kendi iradesi doğrultusunda hareket etmesi, özgürlük teriminin temelini oluşturur.

Fakat, irade teriminin sınırları da vardır. İnsan iradesi, çevresel etkenler, genetik ve kültürel etkisinde bırakır benzeri pek çok faktörden etkilenebilir. Bu yüzden, insan iradesinin Tamamıyla özgür olduğu söylenemez. İrade, kişinin kendini sınırlandırması ve başkalarının haklarına saygı göstermesi gerektiği benzeri sınırlamalarla karşı karşıya kalabilir.

Felsefede Özgürlük Anlayışları

Felsefede Özgürlük

Felsefede özgürlük terimi, insanoğlunun düşünceleri ve eylemleri üstünde tam yetki sahibi olması manasına gelir. Fakat, özgürlük terimi, değişik felsefi yaklaşımlar ve fikir sistemleri tarafınca değişik şekillerde ele alınmaktadır. Bu yüzden, felsefede özgürlük anlayışlarına dair değişik görüşler mevcuttur.

Doğalcı Özgürlük Anlayışı

İnsanların naturel olarak özgür olduklarını ve herhangi bir engelleme veya sınırlama olmadan eylemlerini gerçekleştirebileceklerini savunur. Bu anlayışa bakılırsa, insanların özgürlüğü, naturel haklarıdır ve devlet benzeri kurumlar tarafınca sınırlandırılamaz.

Diyalektik Özgürlük Anlayışı

İnsan özgürlüğünü, toplumsal ve tarihsel koşullarla bağlantılı olarak ele alır. Bu anlayışa bakılırsa, insan özgürlüğü, toplumsal yapı ve tarihsel süreçlerle ilişkilidir ve daima belirli koşullar altında gerçekleşebilir.

İrade Özgürlüğü Anlayışı

İnsanların kendi iradeleriyle eylemler gerçekleştirebildiği ve özgür oldukları düşüncesine dayanır. İnsanların özgür iradeleriyle kararlar alabilecekleri ve bu kararların neticelerini üstlenebilecekleri savunulur.

Toplumsal Sözleşme Özgürlük Anlayışı

Bu anlayış, insanların naturel olarak özgür oldukları fikrinden hareket eder, fakat toplumda yaşamak için insanların belirli haklarından feragat etmeleri icap ettiğini savunur. Bu anlayışa bakılırsa, insanoğlu içinde bir toplumsal sözleşme yapılmalı ve kişiler belirli haklarını devlete devretmelidir.

Determinizm Özgürlük Anlayışı

Özgürlük terimini, insanların Tamamıyla belirli etkenler tarafınca belirlendiği düşüncesiyle ele alır. Bu etkenler, genetik, çevresel ve kültürel etkilerdir. Bu yüzden, insan özgürlüğü sınırlıdır ve belirli bir özgürlük düzeyi fakat belirli koşullar altında mümkündür.

Felsefede Özgürlük ve İnsan Hakları

Felsefede Özgürlük

Felsefede özgürlük, insanoğlunun kendi yaşamını istediği benzeri yaşamasına müsaade eden bir kavramdır. Bu, fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü, gezi özgürlüğü ve benzeri hakları içerisinde bulundurur.

İnsan hakları ise, doğuştan insanların sahip olduğu haklar olarak tanımlanır ve her insanın eşit bir halde sahip olduğu haklar olarak kabul edilir. Felsefede özgürlük ve insan hakları kavramları içinde yakın bir ilişki vardır şu sebeple her ikisi de insanoğlunun özgürleşmesine ve kendini gerçekleştirmesine imkan sağlar.

İnsan hakları ise, kişilerin sahip olduğu temel haklar olarak kabul edilir ve devletin bu hakları koruması ve savunması beklenir. Bu haklar, mesela yaşama hakkı, fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, gezi özgürlüğü, eğitim hakkı, emek verme hakkı, adil yargılanma hakkı ve benzeri hakları içerisinde bulundurur. İnsan hakları, her insanın eşit bir halde sahip olduğu haklar olarak kabul edilir ve herhangi bir halde ayrımcılığa uğramadan kullanılabilir.

İnsan hakları ve felsefede özgürlük arasındaki fark nedir?

İnsan hakları, doğuştan her insanın sahip olduğu temel haklar olarak tanımlanır. Felsefede özgürlük ise, insanoğlunun kendi yaşamını istediği benzeri yaşamasına müsaade eden bir kavramdır ve insan hakları teriminin bir parçasıdır. Felsefede özgürlük, insanoğlunun özgürleşmesine ve kendini gerçekleştirmesine imkan sağlar.

Felsefede özgürlük neden {önemlidir}?

Felsefede özgürlük, insanların kendi hayatlarını istedikleri benzeri yaşamalarına ve kendilerini ifade etmelerine izin verir. Bu, insanların bireysel gelişimine katkı sağlar ve toplumun daha demokratik bir yapıya sahip olmasına destek verir. Ek olarak, felsefede özgürlük, insan haklarının korunmasına ve insanların eşit bir halde işlem görmesine imkan sağlar.

Felsefede özgürlük terimi hangi alanlarda mühim rol oynar?

Felsefede özgürlük terimi, fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü, gezi özgürlüğü ve benzeri alanlarda mühim bir rol oynar. Bu alanlarda insanların özgür olması, kendilerini ifade etmeleri ve değişik düşünceleri deneyimlemeleri, bireysel gelişimlerine katkı sağlar ve toplumların daha demokratik bir yapıya sahip olmasını sağlar.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*